Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Parc Cenedlaethol Eryri
Cartrefi Conwy
Heddlu Gogledd Cymru
Llywodraeth Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyngor Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai