Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Parc Cenedlaethol Eryri
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cartrefi Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Llywodraeth Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Heddlu Gogledd Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy