Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Heddlu Gogledd Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cartrefi Conwy
Parc Cenedlaethol Eryri
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyngor Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai
Cyfoeth Naturiol Cymru
Llywodraeth Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy