Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Cartrefi Conwy
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cyngor Sir Ddinbych
Cyfoeth Naturiol Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Parc Cenedlaethol Eryri
Heddlu Gogledd Cymru
Llywodraeth Cymru
Grŵp Llandrillo Menai