Llywodraeth Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Parc Cenedlaethol Eryri
Cyngor Sir Ddinbych
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cartrefi Conwy
Cyfoeth Naturiol Cymru