Cyngor Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai
Cartrefi Conwy
Llywodraeth Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Parc Cenedlaethol Eryri
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Cyfoeth Naturiol Cymru