Cyngor Sir Ddinbych
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Heddlu Gogledd Cymru
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Cartrefi Conwy
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Parc Cenedlaethol Eryri
Llywodraeth Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Cyfoeth Naturiol Cymru