Cyfoeth Naturiol Cymru
Parc Cenedlaethol Eryri
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Llywodraeth Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cyngor Sir Ddinbych
Cartrefi Conwy
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Heddlu Gogledd Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr