Grŵp Llandrillo Menai
Parc Cenedlaethol Eryri
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cartrefi Conwy
Cyngor Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai
Heddlu Gogledd Cymru
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Llywodraeth Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy