Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Sir Ddinbych
Llywodraeth Cymru
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai
Cartrefi Conwy
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyfoeth Naturiol Cymru
Parc Cenedlaethol Eryri
Grŵp Llandrillo Menai
Heddlu Gogledd Cymru
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru